Stalno starateljstvo

Stalno starateljstvo

Za decu bez roditeljskog staranja i odrasle osobe lišene poslovne sposobnosti, odluke o starateljstvu donosi Centar za socijalni rad, koji je u skladu sa zakonom određen kao „organ starateljstva“.

Centar za socijalni rad po propisanoj proceduri, odlučuje o stavljanju pod starateljstvo, postavlja staratelja i razrešava ga, odlučuje o tome gde će osoba pod starateljstvom (štićenik) biti smeštena, i mora da odobri sve krupnije odluke o njenoj imovini i o nagradi koja se isplaćuje staratelju.

Potrebna dokumentacija za stalno starateljstvo

ZA STARATELjA:

 1. FOTOKOPIJA LIČNE KARTE
 2. IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH ILI VENČANIH
 3. UVERENjE O DRŽAVLjANSTVU
 4. UVERENjE DA NIJE OSUĐIVAN (SUD)
 5. UVERENjE DA SE PROTIV NjEGA NE VODI ISTRAGA (SUD)
 6. UVERENjE DA NIJE LIŠEN POSLOVNE SPOSOBNOSTI (SUD)
 7. UVERENjE DA NIJE LIŠEN RODITELjSKOG PRAVA (SUD)
 8. POTVRDA DA NIJE NA EVIDENCIJI LICA PROTIV KOJIH JE ODREĐENA MERA ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI (CENTAR ZA SOCIJALNI RAD)
 9. UVERENjE O IMOVNOM STANjU (VLASNIČKI LIST, POSEDOVNI LIST I SL.)
 10. POTVRDA O ZARADI ILI UVERENjE O NEZAPOSLENOSTI
 11. LEKARSKO UVERENjE
 12. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU

ZA ŠTIĆENIKA

 1. FOTOKOPIJA LIČNE KARTE
 2. IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH ILI VENČANIH
 3. LEKARSKI NALAZI
 4. UVERENjE O IMOVNOM STANjU ( VLASNIČKI LIST, POSEDOVNI LIST I SL.)
 5. ČEK OD PENZIJE
 6. KOPIJA KARTICE
 7. I DRUGA DOKUMENTACIJA U ZAVISNOSTI OD SLUČAJA