Novčana socijalna pomoć

Novčana socijalna pomoć

Novčana socijalna pomoć namenjena je osobama koje nemaju dovoljno sredstava za život i isplaćuje se mesečno. Osnovni uslov za sticanje prava na novčanu socijalnu pomoć jeste da pojedinac, odnosno porodica ima mesečne prihode manje od punog iznosa socijalne pomoći.

Potrebna dokumentacija za novčanu socijalnu pomoć

 1. IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH ZA SVE ČLANOVE DOMAĆINSTVA
 2. UVERENjE O DRŽAVLjANSTVU ZA PUNOLETNE ČLANOVE DOMAĆINSTVA
 3. IZVOD VENČANIH – PRESUDA O RAZVODU- UMRLICA
 4. LIČNA KARTA – FOTOKOPIJA (OČITANA LK)
 5. RADNA KNjIŽICA – FOTOKOPIJA I NA UVID
 6. IZJAVA O BROJU ČLANOVA DOMAĆINSTVA(SA 2 SVEDOKA)
 7. UVERENjE IZ KATASTRA MAJDANPEK I MESTA ROĐENjA ZA SVE PUNOLETNE ČLANOVE
 8. UVERENjE IZ UPRAVE PRIHODA
 9. UVERENjE O EVIDENCIJI NA TRŽIŠTU RADAZA SVE RADNO SPOSOBNE ČLANOVE DOMAĆINSTVA, SA NAPOMENOM DA NISU ODBILI PONUĐENO ZAPOSLENjE
 10. PRESUDA O REGULISANOM IZDRŽAVANjU
  • OD STRANE RODITELjA-ZA DECU I
  • OSTARELIH LICA – OD STRANE SRODNIKA KOJI SU U OBAVEZI UČEŠĆA U IZDRŽAVANjU STARIH I LICA NESPOSOBNIH ZA RAD
 1. POTVRDA O REDOVNOM ŠKOLOVANjU ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA
 2. REŠENjE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
 3. REŠENjE O NASLEDSTVU,POKLONU,DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU
 4. POTVRDA O VISINI PRIHODA OSTVARENOG U POSLEDNjA 3 MESECA
  • PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA, BEZ POREZA I DOPRINOSA, I TO:
  • PROSEČNA ZARADA U PREDUZEĆU ILI KOD PRIVATNOG POSLODAVCA,
  • POTVRDA PIO O PROSEČNOJ PENZIJI ILI ČEKOVI ZA TRAŽENE MESECE,
  • ČEKOVI ILI POTVRDA O VISINI ALIMENTACIJE
  • POTVRDA O VISINI PRIMANjA PO OSNOVU BORAČKE I INVALIDSKE ZAŠTITE
  • UVERENjE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE O VISINI NOVČANE NAKNADE
 1. POTVRDA PIO DA NISU PREDATA DOKUMENTA ZA INVALIDSKU KOMISIJU
 2. DOKAZ O VLASNIŠTVU ZA STAN ILI UGOVOR O ZAKUPU
 3. DOKAZ O DATIM ULOZIMA NA ŠTEDNjU, GOTOV NOVAC, HARTIJE OD VREDNOSTI
 4. MIŠLJENJE MESNE ZAJEDNICE
 5. UVERENJE MUP- DA LI POSEDUJE MOTORNO VOZILO
 6. EDB RAČUN ZA STRUJU

Potrebna dokumentacija za obnovu prava na novčanu socijalnu pomoć

 1. IZJAVA O BROJU ČANOVA DOMAĆINSTVA (OPŠTINA ILI MK SA 2 SVEDOKA)
 2. UVERENJE IZ KATASTRA I UPRAVE PRIHODA O PORESKOM ZADUŽENJU
 3. UVERENJE SA TRŽIŠTA RADA (ZA RADNO SPOSOBNE ČLANOVE DOMAĆINSTVA)
 4. FOTOKOPIJE LIČNIH KARATA
 5. POTVRDE O REDOVNOM POHAĐANjU ŠKOLE (ZA DECU)
 6. POTVRDA IZ MUP O POSEDOVANjU VOZILA
 7. UKOLIKO POSEDUJE VOZILO – PROCENA IZ UPRAVE PRIHODA

Preuzmite zahtev za jednokratnu novčanu pomoć

Word Icon