Sigurna kuća

Sigurna kuća

Projekat:

Sigurna kuća Istočna Srbija

Prihvatilište za žrtve zlostavljanja, nasilja i trgovine ljudima

 


Uspostavljanje standardizovane usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici


Osnivanje prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici do sada su podržali donatori:

  

Rezultati projekta:


Dobijena licenca za rad prihvatilišta

Rekonstruisan i potpuno opremnjen prostor
za prihvatilište ukupne površine od 400m 2

Zaštita fundamentalnih ljudskih prava

Pokrenuta kampanja za podizanje svesti o važnosti prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici

Unapređen ljudski kapital za rad sa žrtvama nasilja

Minimum 10 licenciranih stručnih radnika i stručnih saradnika za rad u prihvatilištu

Aktivnosti na projektu:


Rekonstrukcija i opremanje prostorija za smeštaj korisnika usluga Prihvatilišta
Izrada Elaborata o ispunjenosti uslova za licenciranje i komunikacione strategije sigurne kuće
Akreditovana obuka za rad sa žrtva nasilja u porodici, praktična obuka radnika u sigunoj kući i konsultativni seminari za primenu Protokola o postupanju i međusektorskoj saradnji na rešavanju slučajeva nasilja u porodici
Organizacija i sprovođenje medijske kampanje za podizanje svesti javnosti o važnosti prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici nadležnim institucijama

Pogledajte šta mediji pišu mediji o nama!