Izgradnja ljudskih kapaciteta za rad u sigurnoj kući

Akreditovana obuka za stručne radnike i saradnike u sigurnoj kući

“Sigurna kuća – rad u centru za pomoć žrtvama nasilja u porodici” –  Kladovo, 24.-26.11.2017.god.

Obuku je pohađalo 22 polaznika iz opština istočne Srbije. Realizatori obuke su: Jelena Petrović Desnica i Snežana Grujić iz organizacije “Oaza Sigurnosti” iz Kragujevca.

Nakon obuke 14 polaznika licencirano je za rad u prihvatilištu za žrtve porodičnog nasilja. Obuka je unapredila ljudski kapital u oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga u lokalnim zajednicama istočne Srbije.